اطلاعات فروشـگاه

پی ای الکترونیک بزرگ ترین هلدینگ الکترونیکی در ایران

آدرس پستی ما :

کرمان،رفسنجان،کشکوییه کارخانه اسمان

شماره تماس :

021-91012613

034-91014321


ایمیل پشتیبانی :

admin@paelectronic.ir

ارسال یک پیام

 

برای هرگونه سوال در مورد یک محصول یا سفارش

اگر یک مشکل تکنیکی در این سایت روی داد